..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 سیاسی.مبارزات سیاسی وزارت خارجه آمریکا هدف از حمله روز گذشته (سه شنبه ) در صنعا پایتخت یمن را ، سفارتخانه آمریکا دانست.
به گزارش روز چهارشنبه شبکه تلویزیونی الجزیره قطر،مقامات یمنی دلیل انفجار بمب در یک مدرسه در مجاورت سفارت آمریکا در صنعا را اختلاف شخصی بین مدیرمدرسه با اولیای یکی از دانش آموزان اعلام کرده بودند.
روز گذشته انفجار بمب در یک مدرسه دخترانه در صنعا موجب کشته شدن یک دانش آموز و یک نیروی پلیس شد.
سفارت آمریکا در فاصله 500متری این مدرسه قرار دارد.
صویر1369**1110** شماره 034 ساعت 09:38 تمام