..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 سیاسی.روابط بینالملل.استقلالطلبی بلگراد - نخست وزیر صربستان روز سه شنبه گفت که قصد دارد با حمایت ملت ، صربستان یکپارچه شامل کوزوو را به اتحادیه اروپا نزدیک کند.
وویسلاو کوشتونیتسا نخست وزیر و رییس حزب دمکراتیک صربستان در نشست کمیته اجرایی حزب خود، انتخابات فوق العاده پارلمانی در 11 ماه مه امسال (22 اردیبهشت ماه ) را برای آینده کشور بسیار مهم توصیف کرد.
قابل ذکر است که به دنبال اختلاف احزاب جناح دمکراتیک در ائتلاف حاکم بر سر کوزوو و نحوه ورود به اتحادیه اروپا، رییس جمهور این کشور استعفای دولت را پذیرفت و انتخابات پیش از موعد را برای 11 ماه مه اعلام کرد.
دولت کنونی به دلیل استعفای نخست وزیر، تنها امور جاری را به عهده دارد و تا برسرکار آمدن دولت بعدی پس از برگزاری انتخابات آتی، هیچ مصوبه ای نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، وویسلاو کوشتونیستا با تاکید بر مساله مهم کشور که دفاع از تمامیت ارضی صربستان مشتمل بر کوزوو است، گفت که این حزب همراه با حزب صربستان نوین به رهبری وزیر سرمایه گذاری، قصد دارد که با حمایت ملت، صربستان کامل را که کوزوو جزیی از آن است، به اتحادیه اروپا نزدیک کند.
به گفته رهبر حزب دمکراتیک صربستان، هدف این حزب مبارزه برای کوزوو و ایجاد یک اقتصاد قوی و مبارزه با فساد مالی و گروه های جنایی و بالا بردن توانایی های اجتماعی مردم است تا صربستان به یک کشور پیشرو در منطقه بالکان تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به وقایع روز دوشنبه در کوزوو و اعمال خشونت برعلیه صربها از سوی هیات غیر نظامی سازمان ملل گفت که صربستان با همکاری روسیه در مورد دفاع از صربها و اجرای قانون بین المللی در کوزوو، اقدام مشترکی را به زودی انجام خواهند داد. وی درباره این اقدام هیچ توضیحی نداد.
خاطر نشان می شود که در انتخابات پارلمانی در دو ماه آینده، جناح دمکراتیک به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول متشکل از دو حزب دمکراتیک صربستان به رهبری نخست وزیر و صربستان نوین به رهبری وزیر سرمایه گذاری است . گروه دوم را یک ائتلاف سیاسی شامل حزب دمکراتیک به ریاست رییس جمهور ، حزب گ 17 به رهبری وزیر اقتصاد و حزب دمکراتیک سنجاک به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می دهند. درجناح مقابل ائتلاف دمکراتها، حزب رادیکال صربستان از جناح اپوزیسیون قرار دارد که با داشتن 81 کرسی در پارلمان، قویترین حزب در صربستان محسوب می شود و برای شرکت در انتخابات پارلمانی با هیچ حزبی ائئلاف نمی کند.
ناظرین سیاسی، رقابت اصلی در انتخابات پارلمانی را بین حزب رییس جمهور و حزب رادیکال می دانند که به احتمال قوی بیشترین کرسی ها را در ساختار آینده پارلمان بدست خواهند آورد.
اروپام 255** شماره 502 ساعت 22:00 تمام