..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 اجتماعی دولت اسلوونی از کرواسی بخاطر ایجاد محدوده حفاظت شده ماهیگیری در دریای آدریاتیک و زیان وارده به ماهیگیران کشورش به دادگاه اروپایی شکایت و ادعای خسارت مالی خواهد کرد.
به گزارش رسانه های بالکان یرنیی کوواچ سخنگوی وزرات کشاورزی اسلوونی اعلام کرد که این وزارتخانه هم اکنون زمینه های حقوقی برای شکایت از دولت کرواسی به منظور پرداخت خسارت های وارده به ماهیگیران اسلوونی را فراهم می کند.
وزرات کشاورزی اسلوونی اعلام کرده که دولت لیوبلیانا تصمیم دارد در راستای حفاظت از منافع وآزادی شغلی ماهیگیریان اسلوونی در دریای آدریاتیک همه خسارت هایی را که بخاطر اعلام ایجاد محدوده ماهیگیری از طرف دولت کرواسی در دو ماهه اول سال جاری میلادی متحمل شده اند جبران نماید.
کوواچ می گوید دولت کرواسی با ایجاد این محدوده در دریای آدریاتیک در واقع تفاهم نامه سال 2004 میلادی میان دو کشور را نقض کرده و به همین لحاظ می بایستی همه خسارت های ناشی از نقض این پیمان را جبران کند.
یادآور می شود که دولت کرواسی این محدوده ماهیگیری را از اول ژانویه سال جاری میلادی درآبهای ساحلی خود در دریای آدریاتیک ایجاد کرده و ماه گذشته یک فروند کشتی ماهیگیری ایتالیایی را که وارد این محدوده شده بود توقیف و پس از محاکمه دردادگاه بندری اسپلیت و پرداخت جریمه نقدی آزاد کرد.
اسلوونی که هم اکنون رییس دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد اعلام کرده تا زمانی که کرواسی بر حفظ این محدوده در آبهای ساحلی خود پافشاری می کند این کشور با همراهی ایتالیا روند عضویت کرواسی را در اتحادیه اروپا سد می کند. این درحالیست که پارلمان کرواسی شنبه گذشته تصمیم دولت کرواسی را در این زمینه به دلیل بلوکه کردن روند مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باطل اعلام کرد.
دولت کرواسی می کوشد با پایان دادن به روند مذاکرات عضویت خود با اتحادیه اروپا در پائیز سال 2009 میلادی در اوایل سال 2010 میلادی به عنوان بیست و هشتمین کشور عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود.
اروپام 255** شماره 498 ساعت 21:21 تمام