# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/26 سیاسی.راخوی.افزایش مالیات.اسپانیا مادرید _ ماریانو راخوی رهبر حزب مردم اسپانیا، افزایش میزان مالیات برارزش افزوده دراین کشور را بی نتیجه و محکوم به شکست قلمداد کرد. بنا برگزارش ایرنا، راخوی که از مخالفان سرسخت و منتقد همیشگی برنامه های و سیاستهای اقتصادی خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو نخست وزیرسوسیالیست اسپانیا بشمار می رود، دراین باره تصریح کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بروارد کردن خسارت به مردم،غیر منطقی، غیر عادلانه، محکوم به شکست و بی نتیجه خواهد بود. رهبر حزب مردم اسپانیا تاکید کرد: افزایش مالیات برارزش افزوده بی معنی است، زیرا بر محرومترین اقشار جامعه تاثیر می گذارد و کمیسیون اروپا نیز از این افزایش انتقاد کرده است. زاپاته رو که از دوسال پیش همزمان با انتخاب دوباره وی به عنوان نخست وزیر، کشورش با بحران اقتصادی شدید روبرو شده است، اخیرا برای رهایی ازاین بحران اقدام به افزایش دو درصدی مالیات برارزش افزوده کرده و آن را از 16درصد به 18درصد رسانده است. مخالفت راخوی با طرح زاپاته رو دراین باره درشرایطی صورت می گیرد که کنگره اسپانیا درخواست توقف اجرای آن از سوی حزب مردم را رد کرده است. زاپاته رو نیزدر واکنش به انتقادات رهبر حزب مردم با اشاره به اینکه خانم اسپرانزا آگیره شهردار حزب مردمی مادرید از سال گذشته مالیات ها را به 20درصد افزایش داده است، آن را بی نظمی دراین حزب تلقی نموده و تصریح کرد: راخوی بهتر است که امور داخل حزب خود را نظم ببخشد. زاپاترو همچنین اقدام آگیره در افزایش مالیات های شهرداری تا 20درصد را شورش و طغیان وی علیه تصمیم پارلمان اسپانیا دانست . زاپاته رو درعین حال گفت که راخوی در مخالفت با قانون افزایش مالیات ها ، آگیره را سپر بلای خود قرارداده است. نخست وزیر اسپانیا دردفاع از افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت که خواکین آلمونیا کمیسر اقتصادی اروپا از این اقدام دفاع کرده است. اسپانیا از ابتدای سال جاری میلادی ریاست دوره ای شش ماهه اتحادیه اروپا را برعهده گرفته است. اروپام 1319**1234**350**