# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/30 اقتصاد.خارجی.امارات.بانکداری اسلامی دبی - روزنامه انگلیسی زبان نشنال چاپ امارات روز جمعه در یک تحلیل اقتصادی به نقل از کارشناسان مسایل مالی ، حذف قوانین اسلامی در بانک های دبی را عامل سقوط آنها دانست . در همین زمینه محمد داوود بکر کارشناس مسایل مالی اسلامی و مدیر موسسه مشاور مالی اسلامی در دبی معتقد است : بانک های امارت دبی به اصول اساسی قوانین مالی اسلامی توجهی نمی کنند و همین امر موجب سقوط آنها و افزایش بدهی بانکی شده است . وی افزود: برخی بانک های امارت دبی با کنار گذاشتن قوانین اسلامی ، عملکرد درستی نداشته اند و بحران مالی و اقتصادی کنونی موجب پیش آمدن وضعیت ناخوشایند در این بانک ها شده است . کارشناس مسایل مالی اسلامی تاکید کرد : بسیاری از موسسات و شرکت های فعال در دبی از وام های اسلامی از طریق سیستم بانکی در دبی استقبال کرده اند، ولی بی توجهی این بانک ها به ویژه بانک های دبی اسلامی و ابوظبی اسلامی به قوانین شریعت عامل رکود در وضعیت آنان شده است . وی با اشاره به دو شرکت بزرک املاک و تمویل که در بخش ساخت و ساز دبی فعالیت می کنند ، افزود: این شرکت وام های هنگفتی از طریق سیستم بانکی دریافت کرده اند ولی عملکرد املاک و تمویل نیز مطابق با قوانین اسلامی نیست خلیفه هولادار دیگر کارشناس مسایل مالی اسلامی نیز در این خصوص گفت : عملکرد بانک های اسلامی در دبی یکی از عوامل اصلی بروز بحران اقتصادی و مالی در این امارت بود. وی افزود : نظارت مشخصی بر استفاده بانک ها از ابزارهای مالی آنان دیده نمی شود و همین امر موجب شد تا وام ها در بخش مسکن به سوی سفته بازی حرکت کند. در جریان بحران اقتصادی و مالی که از یک سال و نیم پیش در دبی شروع شده بسیاری از بانک های این امارت با مشکلات مالی مواجه شدند. بسیاری از شرکت هایی که وام های کلان از سیستم بانکی امارت دبی دریافت کرده بودند، اکنون به دلیل ناتوانی در اتمام طرحهای خود و نبود متقاضی برای مسکن در این امارت با مشکل بازپرداخت وام های خود مواجه هستند که این شرایط بر نظام بانکی و وضعیت مالی این بانک ها تاثیر مستقیم داشته است . خاورم 1651/1436**