# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/30 فرهنگی.صدا.سیما معاون صدای سازمان صدا و سیما، برگزاری هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی جشنواره مراکز استان ها را فرصتی برای کشف استعدادها و ارتقای کیفیت آثار مراکز عنوان کرد. به گزارش روز جمعه خبرنگار فرهنگی ایرنا از این جشنواره،محمدحسین صوفی گفت: برگزاری هر جشنواره ای نه تنها منجر به ایجاد رقابت می شود، بلکه نقطه اوج و تجلی هنر نیز در آن نمود پیدا می کند. وی افزود: در چنین جشنواره ای نقاط قوت و ضعف نیز مشخص می شود که می توان در جهت پیشبرد کار نیز استفاده کرد، همچنین سیاست ها و خط مشی ها بیشتر شناخته می شود. صوفی به برنامه سازان مراکز توصیه کرد که حضور جدی تر و فعال تری در جشنواره مراکز استان ها داشته باشند. معاون صدا اظهار داشت: برگزاری نشست های تخصصی نیز در این جشنواره کمک زیادی به برنامه سازان می کند تا بتوانند با مطالعه و تحقیقات بیشتر کار خود را انجام دهند، البته آزمون و خطا باید خارح از آنتن انجام شود تا بتوانیم هر روز شاهد رشد آثار مراکز استان ها باشیم. هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی صدا وسیما از چهارم تا ششم اسفند ماه در بندرعباس برگزار می شود.