# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/30 سیاسی.ایران هسته ای.گزارش آژانس.یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش جدید خود به اعتمادسازی های متعدد ایران تاکید کرد و آورده است: بازرسان آژانس از مارس 2007تاکنون 35 مورد بازرسی سرزده موفقیت آمیز از تاسیسات هسته ای ایران انجام داده اند. یوکیا آمانو در اولین گزارش خود پس از رسیدن به این سمت تاکید کرده است که نتایج نمونه های محیطی گرفته شده در تاسیسات غنی سازی سوخت تا 21 نوامبر سال 2009 میلادی نشان می دهد درآن مرکز حداکثر میزان غنی سازی از میزان اعلام شده توسط ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی ( DIQ ( مرتبط (به عبارت دیگر کمتر از 5 درصد غنی سازی 235 - U ) فراتر نرفته است. وی افزود: ازتاریخ آخرین گزارش ، آژانس 4 مورد بازرسی سرزده از تاسیسات غنی سازی سوخت را با موفقیت انجام داده است و به این ترتیب مجموع دفعات بازرسی ها از مارس سال 2007 میلادی تاکنون به 35 مورد رسیده است. آمانو که گزارش محرمانه اش در رسانه های خارجی بازتاب یافته است با اشاره به راستی آزمایی متعدد به پاسخ های فراوان ایران تاکید کرده است. وی همچنین تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را از آغاز غنی سازی 20 درصد آگاه کرده است . در این رابطه در گزارش آمانو آمده است : آژانس در 8 فوریه 2010 نامه ای را به تاریخ 7 فوریه 2010 دریافت کرد که مربوط به اعلام رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تولید سوخت مورد نیاز برای رآکتور تحقیقاتی تهران بوده و در آن رابطه به ارائه یک نسخه بازبینی شده پرسشنامه اطلاعات طراحی برای تاسیسات غنی سازی آزمایشی سوخت اشاره داشت. ایران به آژانس اطلاع داد که تدارک تولید اورانیوم با درصد غنای پایین تر از 20 درصد در این نسخه بازبینی شده پرسشنامه اطلاعات طراحی، دیده می شود. پرسشنامه اطلاعات طراحی تولید یواف6 غنی شده تا 20 درصد را تدارک می بیند. مدیرکل آژانس در گزارش خود برخلاف تبلیغات گسترده محافل صهیونسیتی و آمریکایی طی ماه های گذشته در مورد تاسیسات هسته ای نزدیک قم نوشته است که در 21 سپتامبر سال 2009 میلادی ، ایران به آژانس اطلاع داد تصمیم گرفته است تاسیسات جدید غنی سازی آزمایش سوخت ( سایت غنی سازی آزمایشی سوخت فوردو ( FEPE () بنا کند. آژانس تایید کرد تاسیسات فردو با داشتن 16 آبشار - که در مجموع بطور تقریب دارای حدود 3 هزار سانتریفیوژاست- درحال احداث است. ایران خاطر نشان کرد در حال حاضر درنظر دارد فقط سانتریفیوژهای نوع IR-1 در تاسیسات غنی سازی فردو نصب کند. این گزارش می افزاید: در 28 اکتبر سال 2009 میلادی ، ایران اطلاعات به روز شده پرسشنامه اطلاعات طراحی ( DIQ ( فرودو را دراختیار آژانس گذاشته است.
در بخش فعالیت های بازفرآوری آمانو گفته است که آژانس به نظارتش براستفاده وساخت سلول های داغ در نیروگاه تحقیقاتی تهران ( TRR ( وتاسیسات تولید رادیو ایزوتوپهای مولیبدنیوم ، یودین و زنون ( MIX ( ادامه داده است . آژانس در 11 نوامبر سال 2009 میلادی به بازرسی و تایید اطلاعات طراحی درنیروگاه تحقیقاتی تهران و در 23 ژانویه سال 2010 میلادی ، درتاسیسات تولید رادیو ایزتوپهای یاد شده ( MIX ( , اقدام کرده است. در بخش مربوط به پروژه های مرتبط با راکتور آب سنگین آمانو ضمن اشاره به مهیا بودن زمینه تحقیقات آژانس گزارش داده است: آژانس در 13 ژانویه سال 2010 میلادی یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات تولید سوخت (FMP ) انجام داد. این راستی آزمایی تایید کرد که هیچ تجهیزات فرآوری جدیدی در این تاسیسات نصب نشده و اینکه هیچ مجموعه جدید، میله یا صفحه ای از ماه می سال 2009 میلادی به بعد تولید نشده بود. آژانس در 18 ژانویه سال 2010 میلادی یک پرسشنامه اطلاعات طراحی برای تاسیسات تولید سوخت دریافت کرد که شامل اطلاعات درخواست شده توسط آژانس در ژوئن سال 2009 میلادی درباره ویژگی های طراحی میله های سوختی راستی آزمایی شده توسط آژانس در جریان بازرسی های ماه می سال 2009 میلادی ، در تاسیسات تولید سوخت است. آژانس در 8 فوریه سال 2010 میلادی یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور IR-40 اراک انجام داد. آژانس راستی آزمایی کرد که ساخت این تاسیسات در حال انجام بود. در بخش پایانی گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به همکاری مناسب تهران در رابطه با نیروگاه هسته ای بوشهر تاکید شده و آمده است:در 8 دسامبر سال 2009 میلادی ، با درخواست ایران ، مهر وموم از 31 کانتینر در نیروگاه هسته ای بوشهر ( BNPP ( برداشته شد تا آزمایش فنی سوخت های هسته ای وارد شده از فدراسیون روسیه به منظور استفاده در این نیروگاه ، صورت بگیرد. با تکمیل آزمایش های فنی ، تجهیزات سوخت یاد شده توسط آژانس مورد تایید مجدد قرارگرفته و مجددا مهرو موم می شوند. گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران پنجشنبه شب آماده و در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت. بطور معمول و براساس روال کار آژانس ، گزارش محرمانه مدیرکل 10 تا 14 روز پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام در وین در اختیار 35 عضو این نهاد قرار می گیرد. نشست شورای حکام در اول ماه مارس (10اسفندماه ) در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی بیش از 20 بار در گزارش های مختلف بر غیر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران و رعایت مفاد ان پی تی توسط جمهوری اسلامی و همکاری با بازرسان آژانس تاکید کرده است . آخرین گزارش محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی آبان ماه امسال در حالی به اعضای شورای حکام ارائه شد که به غیر از چند مورد که به دو پهلو شدن گزارش کمک کرد، اما همچون گذشته بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان تاکید داشت. البرادعی پایان آبان ماه امسال خود را به آمانو ی ژاپنی داد و این اولین گزارش وی در مورد ایران محسوب می شود.