# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/18 سیاسی.روسیه.آمریکا مسکو- سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه خواستار همکاری متقابل و برابر واشنگتن در قبال تسلیحات راهبردی و موشکی میان دو کشور شد. به گزارش ایرنا از مسکو ، آندره نستیرینکو در کنفرانس خبری در مسکو گفت: روسیه منتظر تصمیم آمریکا درباره سرنوشت سامانه پدافند موشکی در اروپای شرقی است تا براساس آن همکاری های متقابل میان دو کشور در امر تسلیحات راهبردی و موشکی تنظیم شود. وی گفت: مسکو آماده است تا در رشته دفاع ضد موشکی با آمریکا همکاری کند اما این همکاری باید براساس حقوق برابر و در یک زمان صورت گیرد. نستیرینکو با استقبال از انتخاب یوکیا آمانو دیپلمات ژاپنی به مقام مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ابراز امیدواری کرد این انتخاب باعث تداوم رهبری در این آژانس شود. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن اقدام پارلمان ژاپن درباره مالکیت ژاپنی جزایر کوریل جنوبی ، مورد اختلاف میان مسکو- توکیو را مورد انتقاد قرار داد و گفت : این حرکت به تیرگی موقعیت پیرامون این جزایر منجر خواهد شد. جزایر سه گانه کوریل جنوبی در جریان جنک جهانی دوم در سال 1945 تحت کنترل و مالکیت روسیه قرار گرفت . اروپام / **2240 1553**1773