روحیه پهلوانی در ورزشکاران است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/29 ورزش.خارجی.امارات.قوی ترین مردان دبی - سید کما آقا میر مهدی استاد رزمی کار ایرانی تاکید کرد: هدف از برگزاری مسابقات قوی ترین مردان جهان در امارات ، حفظ روحیه پهلوانی در ورزشکاران است .
وی که مسوول برگزاری مسابقات جهان قوی ترین مردان جهان و هنرهای رزمی در امارات در سال 2011 شده است ، گفت: این مسابقات می تواند روحیه پهلوانان ایرانی را به سایر کشورهای جهان منتقل کند.
آقا میر مهدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین منظور مسابقات قوی ترین مردان جهان در امارات را با عنوان جام صلح برگزار می کنیم .
وی که تاکنون بیش از هفت دوره از مسابقات رزمی و قوی ترین مردان در امارات را برگزار کرده ، اضافه کرد: فدراسیون امارات با توجه به تجربه من و تیم همراهم ، برگزاری مسابقات قوی ترین مردان جهان در سال جاری میلادی را به ما واگذار کرد.
در این دوره از مسابقات که حدود سه ماه دیگر در دبی برگزار می شود ، محمود فرجیان ، عباس رضاییان و دکتر فاضل آقامیر مهدی را همراهی خواهند کرد.
این گروه ایرانی طی قرار دادی که با فدراسیون امارات منعقد کرده اند مدیریت برگزاری مسابقات قوی ترین مردان جهان و هنرهای رزمی را در دبی بر عهده خواهند داشت .
مسابقات قوی ترین مردان جهان و هنرهای رزمی با حضور نمایندگان 25 کشور جهان در دبی برگزار خواهد شد .
آقامیر مهدی همچنین گفت: تاکنون بیش از 20 دوره آموزشی تربیت جوانان اماراتی و آموزش هنرهای رزمی را در این کشور برگزار کرده ام .
این استاد بزرگ هنرهای رزمی در سال 2000 موفق به کسب عنوان ببر طلایی امارات شد.
در وی تاکید کرد : هدف من از قبول مدیریت مسابقات قوی ترین مردان جهان امارات حفظ روحیه پهلوانی در ورزشکاران رزمی و اشاعه روحیه صلح طلبی ایرانیان در میان ورزشکاران سایر کشورهای جهان است .
وی ورزش را مهم ترین عامل نزدیکی ملتهای دنیا به یکدیگر دانست و گفت: در این مسابقات تلاش خواهد شد تا روحیه صلح طلبی ملت ایران را به دیگر کشورهای جهان از طریق ورزشکاران منتقل کنیم .
خاورم 1651** شماره 109 ساعت 12:34 تمام