..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/27 سیاسی.اتحادیه اروپا.نشست.پاریس پاریس - کشورهای عضو اتحادیه عربی ، آفریقایی و اروپایی بامداد روز شنبه با گردهمایی در کاخ الیزه،موضوع اجرای منطقه پرواز ممنوع درلیبی را مورد بررسی قرار می دهند.
به گزارش ایرنا،دراین نشست که قرار استبان کی موندبیرکل سازمان ملل و هیلاری کلینون وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور داشته باشند ، شماری از مقامات آمریکایی و فرستادگان دیگرکشورهای علاقمند حضور خواهند داشت.
این نشست درحالی برگزارمی شود که کارشناسان امر آنر بسیار بدنبال قطعنامه شورای امنیت در زمینه لیبی از بسیاری جهات سرنوشت ساز ارزیابی کرده اند.
وزیرامور خارجه فرانسه که کشور متبوعش مبتکر اجرای منطقه پرواز ممنوع درلیبی برای اعمال فشارهرچه بیشتر به معمرقذافی به حساب می آید ، در زمینه این نشست گفت: نشست صبح روز شنبه ازبسیاری جهت برای لیبی تعیین کننده و مهم خواهد بود.
آلن ژوپه افزود: قرار است حاضران دراین جلسه ، ابتدا موضوع صحت و یا سقم آتش بس اعلام شده از سوی قذافی را مورد بررسی قرار داده و به تدابیری در این زمینه دست خواهند زد.
وی با تاکید بر اینکه همه چیز برای آغاز حملات هوایی به مواضعی درلیبی مهیاست ، خاطرنشان ساخت: با اینحال نمی توان از هم اکنون در زمینه نتیجه و تصمیات اتخاذی در زمینه نشست پاریس اظهار نظر داشت.
فرانسه درصدد است تا نظر مساعد کشورهای عربی و آفریقایی را در زمینه حمله هوایی به لیبی برای سرنگونی رژیم قذافی جلب کرده و آنها را با غرب همراه کند.
این ابتکارعمل فرانسه باعث می شود که علاوه بر مشروعیت دهی به حملات غرب به لیبی تا حدودی نیز با مشارکت کشورهای از بار هزینه ای آن کاسته شود.
فرانسه و انگلیس از طرفداران سرسخت طرح حمله هوایی به اهداف مشخصی در لیبی بوده و همچنان نیز به رایزنیها و تلاش های خود در این زمینه ادامه می دهند.
این درحالی است که شماری از کشورهای غربی از جمله آلمان اعلام کرده اند که نه تنها در حمله به لیبی شرکت نکرده و بلکه نیز تاسیسات و تجهیزاتی نظامی نیزبرای انجام آن ماموریت در اختیار کشورهای حمله کننده نخواهند گذاشت.
نشست پاریس درحالی برگزار خواهد شد که معمر قذافی نیز بدنبال تصویب قطعنامه اخیر در زمینه لیبی ، اعلام آتش بس کرده است.
اروپام 1495** شماره 353 ساعت 23:21 تمام