..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/26 اجتماعی.آذربایجان.آذربایجان باکو - عملیات تبادل اسرای مناقشه قره باغ با میانجیگری و نظارت صلیب سرخ جهانی، روز پنجشنبه بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام شد.
به گزارش ایرنا، جمهوری آذربایجان یک اسیر غیر نظامی ارمنی را تحویل مقامات ارمنستان داد و نیروهای ارمنی نیز یک نظامی جمهوری آذربایجان را به نام آنار حاجی یف به مقامات آذربایجان تحویل دادند.
پس از برگزاری نشست سران سه کشور روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر سوجی روسیه، حسین آوا مسئول صلیب سرخ جمهوری آذربایجان اعلام کرد: دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای تبادل اسرا به توافق رسیده اند بر اساس تفاهم نامه ای که در سال گذشته بین روسای جمهوری ارمنستان جمهوری آذربایجان و روسیه به امضا رسید دو کشور توافق کردند نسبت به تبادل اسرا و تحویل اجساد نظامیان خود اقدام کنند.
به گفته برخی از منابع خبری هم اکنون حدود 12 ارمنی در جمهوری آذربایجان اسیر هستند و تعدادی از نیروهای جمهوری آذربایجان نیز در اسارت ارمنستان بسر می برند.
خاورم 1108** 1080** شماره 004 ساعت 00:08 تمام