..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/21 سیاسی.اروپا.لیبی برلین-شورای مرکزی مسلمانان آلمان به عنوان بزرگترین گروه مسلمانان دراین کشورروزشنبه اعلام کردبرای دومین بار پیاپی درگفت وگوی دولت آلمان با گروههای اسلامی با عنوان کنفرانس اسلام آلمان شرکت نمی کند.
به گزارش ایرنا، ایمان ماتسیک رییس این شورا دلیل تحریم این کنفرانس از سوی شورای مرکزی مسلمانان آلمان را خودداری وزارت کشور از بررسی پیشنهاد این شورا اعلام کرد.
کنفرانس اسلام آلمان روز 29مارس ( 9 فروردین ) برگزار می شود.
شورای مرکزی مسلمانان چندی قبل از وزارت کشور آلمان خواستار تشکیل یک گروه کاری متشکل از نمایندگان مشروع مسلمانان وسیاستمداران برای بررسی روند به رسمیت شناختن دین اسلام در این کشور و مبارزه با اسلام ستیزی شده بود.
ماتسیک افزود:بدون اشاره به صحبت های اخیر وزیرجدید کشورآلمان، در نامه ای به وی خواستارگفت وگوشده ام.
وی گفت: مسلمانان در جامعه آلمان حضور دارند و نمی توان تصور کرد که انان درجامعه هیچ نقشی نداشته باشند.
شورای مرکزی مسلمانان آلمان ZMD یک انجمن و به عبارتی سراتحادیه متشکل از 19 انجمن (NGO(است.در این شورا ترک ها، عرب ها، آلبانیایی ها، عراقی ها و بوسنیایی ها و خود آلمانی ها عضویت دارند.
زبان این شورا آلمانی است وخود را یک بخش ازاین جامعه می شناسدکه بزرگترین هدف آن ایجاد همگرایی بین مسلمانان با جامعه آلمان است.
این شورا دوره گذشته کنفرانس اسلامی آلمانی را نیز در اعتراض به ممنوعیت شرکت یکی از گروههای اسلامی تحریم کرده بود.
هانس پیتر فریدریش وزیر جدید کشور آلمان حدود دو هفته قبل بعد از انتصاب به این سمت ودر واکنش به سخنان رییس جمهوری آلمان که اسلام را جزیی از این کشور خوانده بود، گفت: در هیچ جای تاریخ چنین چیزی را نمی توان ، یافت.
این سخنان اعتراضات زیادی را در بین سیاستمداران و مسلمانان ایجاد کرد.
کنفرانس اسلام آلمان از سوی وزارت کشور در ظاهر برای هماهنگی بیشتر جامعه مسلمانان با جامعه آلمان، ولی در واقع برای اعلام خواسته ها و سیاست های دولت آلمان ازمسلمانان برگزار می شود.
اروپام /**250** 1856 شماره 807 ساعت 21:23 تمام