سفر می کنند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/12 اجتماعی.آذربایجان.آذربایجان باکو- به طور متوسط روزانه بیش از هزار نفر از اتباع جمهوری آذربایجان از طریق مرز آستارا به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند.
به گزارش ایرنا ، ازدحام بیش از حد روزانه مردم جمهوری آذربایجان برای سفر به ایران سبب شد روز گذشته یک زن بیمار میانسال در شهر آستارا جمهوری آذربایجان فوت کند.
به گفته شاهدان عینی، این زن بیمار که درصدد بود برای انجام مداوا به ایران سفر کند از ساعت دو بامداد روز گذشته به آستارا آمده بود ، اما ازدحام صف متقاضیان سفر به ایران به فوت زهرا اسماعیل اوا در این شهر منجر شد.
پس از فوت این بیمار جنازه وی به پزشکی قانونی شهر آستارا جمهوری آذربایجان منتقل شد و دادستان این شهر اعلام کرد علت فوت پس از کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.
گفتنی است با لغو روادید سفر اتباع جمهوری آذربایجان به ایران ، سال گذشته بیش از 400 هزار نفر از مردم این کشور برای خرید، گردش و یا انجام مداوا در بیمارستانهای کشورمان از طریق مرز استارا به ایران سفر کرده اند.
خاورم / 1108 شماره 366 ساعت 16:52 تمام