..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/12 سیاسی.واتیکان.مصر.ایتالیا رم - واتیکان تنها راه دست یابی به مردم سالاری در مصر پس از حسنی مبارک را به جریان انداختن جنبش های اسلامی برخوردار از حمایت های مردمی خواند و بر ضرورت حضور اخوان المسلمین در روند مردم سالاری مصر تاکید کرد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نشریه تمدن کاتولیکی وابسته به واتیکان در مطلبی نوشت: تنها با مجال دادن به گروه اخوان المسلمین و جنبش های اسلامی برخوردار از حمایت مردمی می توان مردم سالاری حقیقی را تحقق بخشید.
این نشریه واتیکان افزود: نارامی های میدان التحریر باعث ایجاد هراس در دل افرادی شد که عقیده داشتند اسلام گرایان در پشت صحنه در حال مانور دادن برای واژگونی حاکم ستمگر بی ایمان، بت پرست و دوست غرب و اسراییل هستند تا یک دولت اسلامی در مصر برپایه شریعت تشکیل دهند.
نشریه تمدن کاتولیکی می نویسد: اخوان المسلمین که یک گروه اسلامی میانه رو و نو محافظه کار محسوب می شود شاید بتواند در داخل جامعه اسلامی بویژه در مصر، نقشی میانجی بازی کند و فرهنگ سنتی غنی از ارزش ها را که یا فراموش شده و یا به خاطر فرهنگ غربی کم ارزش شده است با خود بیاورد و کشور را به سوی نوگرایی، دفاع از حقوق بشر، مردم سالاری، حقوق زنان و اقلیت ها سوق دهد.
این نشریه با تاکید بر لزوم حضور اخوان المسلمین در روند مردم سالاری در مصر افزود: جوامع خاورمیانه ای باید از این بن بست خارج شوند و این تنها در صورتی امکان پذیر است که جنبش های اسلامی در بحثهای سیاسی شرکت کنند و رابطه خود را با جامعه سیاسی و مدنی پیدا کنند.
اروپام ** 1431**1596**2171 شماره 364 ساعت 16:51 تمام