بهره مند نیستند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/12 اقتصاد.نیرو.آب شیراز- مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: 99 درصد از جمعیت شهرهای کشور اکنون آب آشامیدنی سالم دارند و تنها یک درصد از جمعیت شهرها که اغلب در حواشی شهرها ساکن هستند آب آشامیدنی سالم ندارند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، مهندس سید مهدی هاشمی ثمره، عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در شیراز افزود: با اجرای برنامه های عمرانی در برنامه پنجم توسعه همه جمعیت شهرها حتی مردم حاشیه این شهرها از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد : جمعیت روستایی برخوردار از آب آشامیدنی نیز اکنون 75 درصد است که در برنامه پنجم 95 درصد از روستاها آب خواهند داشت.
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بودجه سالانه این شرکت را حدود 30 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: با این بودجه و تسهیلاتی که از محل وام و فروش اوراق به دست می آید سال آینده طرحهای قابل توجه در کشور اجرا می شود.
وی ادامه داد : اکنون 230 طرح توسعه فاضلاب و 150 طرح توسعه آب در کشور در حال اجرا است که برای اجرا و اتمام آن بودجه های دولتی کفاف نمی دهد و نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.ک/2 677 /675 شماره 051 ساعت 09:51 تمام