..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/23 سیاسی.مجلس.برنامه پنجم.بانک مرکزی تهران _ رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه گفت: از آنجا که دولت ها به صورت دستوری کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می کنند بهتر است سیاست های پولی کشور از سیاست های مالی جدا شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؟ محمدرضا باهنر که در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پیشنهاد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را ارایه کرده بود در توجیه کنار گذاشتن رییس جمهوری از ریاست این مجمع ؟ استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از زمان دولت سازندگی تاکنون این مساله به اشتباه عرف شده است که سیاست های پولی کشور در خدمت سیاست های مالی قرار گیرد.
باهنر ادامه داد: بر اساس این سیاست ؟ دولت ها کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا ایجاد خط اعتباری تامین می کنند که این کار به صورت دستوری انجام می شود که نتیجه آن ایجاد تورم ساختاری در کشور است وی استقلال بانک مرکزی را مهمترین مساله مطرح شده در محافل بین المللی دانست و گفت: تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی سبب می شود که نظام ها و نهادهای بین المللی بدانند که بانک مرکزی ایران مستقل از دولت است.
باهنر تصریح کرد: در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی ؟ استقلال این بانک در صندوق بین المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس از دیگر دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی را تلاش برخی کشورهای غربی برای مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.
در نهایت نیز این پیشنهاد با اختلاف تنها سه رای به تصویب رسید.
سیام 2023**2025 شماره 671 ساعت 19:59 تمام