۱۳ فروردین ۱۳۹۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 4006411
۰ نفر
دبیرکل شورای اسلام آلمان ازتحریم کنفرانس اسلامی دولت آلمان حمایت کرد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/13 سیاسی.آلمان.لیبی برلین - دبیرکل شورای اسلام آلمان ازپیشنهاد برخی سیاستمداران و گروههای اسلامی این کشور برای تحریم کنفرانس اسلامی دولت آلمان بدلیل سخنان توهین آمیز وزیر کشور حمایت کرد.
برهان کسیجی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره تقاضای برخی سیاستمداران احزاب بزرگ آلمان و همچنین گروههای اسلامی برای تحریم کنفرانس اسلامی دولت آلمان گفت: گروه ما نیز این کنفرانس را تحریم کرده است و از این ایده حمایت می کند.
هانس پیتر فریدریش وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال مسیحی روز سه شنبه گذشته قبل ازبرگزاری کنفرانس اسلامی دولت آلمان با تاکیدمجدد بر اینکه اسلام جزیی از تاریخ این کشور نیست، از مسلمانان خواست تا در طرح مشارکت امنیتی و به گفته منتقدان، جاسوسی از همدیگر شرکت کنند.
این سخنان باعث شد تا کنفرانس اسلامی دولت آلمان که با شرکت 15 نماینده دولت و 15نماینده گروههای اسلامی واسلام شناس زیر نظر وزیر کشور برگزار می شود، ناکام بماند و شرکت کنندگان در پایان با انتشار اعلامیه ای نسبت به این سخنان اعتراض کنند.
دبیرکل شورای اسلام آلمان درباره صحبت های وزیر کشور و اعتراض شرکت کنندگان در کنفرانس به این سخنان، گفت: کل این تحولات بسیار مضر بوده و به نظر من وضعیت فعلی کمکی به حل مشکل مسلمانان نمی کند.
وی بادرخواست ازنهادها وگروههای اسلامی برای برخوردقاطعانه با این سخنان افزود:باید راههای پیشبرد اهداف واقعی این کنفرانس را شناسایی کرد. به باور من ادامه این روند با توجه به اتفاقات اخیر خیلی سخت است.
کسیجی درباره واکنش به فراخوان شورای مرکزی مسلمانان آلمان برای تحریم این کنفرانس گفت:مسلمانان شرکت کننده دراین کنفرانس باید واقف باشند که نمایندگی صدها هزارمسلمان را برعهده دارند و این نمایندگی مسوولیت بزرگی برای آنان به همراه دارد.
وی اضافه کرد: به نظر من خیلی از مسلمانان از این مسئله ناراحت بوده و عصبانی هستند و شرکت کنندگان در تصمیمات بعدی خود باید این مسئله را در نظر بگیرند.
کسیجی درباره خواسته وزیرکشور مبنی براینکه این کنفرانس به یک مشارکت امنیتی تبدیل شود، گفت:ما در اولین دوره این کنفرانس نیز درسال 2006 تاکید کردیم که کنفرانس اسلامی دولت آلمان باید به اعتمادسازی منجرشود و نه اینکه تبدیل به یک کنفرانس امنیتی شود.
وی درباره پیشنهاد برخی سیاستمداران برای واگذاری برگزاری این کنفرانس به وزارتخانه دیگر، گفت:ما در گذشته تجربیات خوبی با وزارت کشور داشتیم و برگزاری آن از سوی این وزارتخارنه مناسب است، ولی شرایط باید عوض شود.
وی اضافه کرد:شورای اسلام - آلمان نیز مخالف یکسری موضوعات تعیین شده دراولین کنفرانس اسلامی دولت آلمان بود و به همین دلیل نیز دومین کنفرانس را تحریم کرد .
به نظر ما برگزاری این کنفرانس به این شکل کارساز نیست .
دبیرکل شورای اسلام آلمان درباره طرح مسئله اسلام ستیزی در کنفرانس امنتیی دولت آلمان گفت:این اشتباه است که دریک چنین کنفرانسی درباره پیشگیری از اسلام ستیزی صحبت کرد.چون از یک طرف ترس ایجاد کرده و از طرف دیگر تاکید می کنیم که نباید ترسید.
وی اضافه کرد: کنفرانس اسلامی باید به سمتی سوق داده شودکه همکاری را افزایش داده و عمومی شود.
کسیجی درپاسخ به این سوال که آیادولت آلمان به فکر تقویت گفت وگو با مسلمانان است،گفت: به نظر ما دولت در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات است و دقیقا نمی داند که چگونه با این مسئله برخورد کند. ولی این دولت در نهایت باید فعالیت خود را در این زمینه شروع کند.
دبیرکل شورای اسلام آلمان درباره سوء استفاده احزاب آلمان از موضوع مسلمانان گفت: به نظرمی رسد که این درست است.
سخنان وزیر کشور جدید نیز می تواند بخشی از این تاکتیک سیاسی - حزبی باشد .نگران هستیم که در سال انتخابات در آلمان این مسئله مورد سواستفاده بیشتری قرار گیرد.
اروپام **250** شماره 196 ساعت 14:20 تمام