محکوم کرد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/13 سیاسی.خارجی.افغانستان.حمله به دفتر سازمان ملل کابل- حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان روز شنبه حمله به دفتر نمایندگی سازمان ملل در شهر مزار شریف در شمال این کشور را ،که به کشته شدن هشت کارمند خارجی این سازمان منجر شد؟ محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، تعدادی از مردم جمعه شب در اعتراض به سوزاندن نسخه های قرآن کریم در ایالت فلوریدای آمریکا، دست به تظاهرات زدند و در برابر ساختمان نمایندگی سازمان ملل تجمع کردند.
این تظاهرات بعدا به خشونت کشیده شد و تظاهرکنندگان با ورود به ساختمان نمایندگی سازمان ملل، با محافظان این دفتر درگیر شدند.
در این درگیری هشت کارمند خارجی سازمان ملل از جمله سه محافظ نپالی آن کشته شدند.
همچنین در این حادثه تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی شدند.
به گزارش رسانه ها ، کرزی تظاهرات در اعتراض به اهانت به کتاب مقدس مسلمانان را حق مسلم مردم مسلمان افغانستان دانست ؟ اما کشتن کارمندان سازمان ملل را عملی غیرانسانی و مخالف با معیارهای اسلامی و افغانی خواند و به مسوولان امنیتی دستور داد در تامین امنیت نهادهای امنیتی بیشتر تلاش کنند.
آساق **2281** شماره 103 ساعت 10:43 تمام