..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/02 سیاسی.انگلیس.بحرین.عربستان لندن - کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس مواضع رژیم بحرین را در قبال خیزش عمومی مردم آن کشور و نسبت دادن آن این قیام به حمایت کشورهای خارجی T ریاکارانه خواند.
به گزارش ایرنا، این نهاد حقوق بشری عصر سه شنبه با انتشار بیانیه ای گفت : رژیم بحرین در حالی بدون ارائه دلیل و مدرک مستند ایران را به دخالت در نارامی های گسترده آن کشور متهم می کند که خودش از نظامیان سعودی برای سرکوب مردم معترض دعوت کرده است.
بیانیه تاکید کرده است: جای تعجب ندارد که با این شرایط رژیم بحرین تلاش کند قیام مردمی جاری را به اختلافات فرقه ای و مذهبی نسبت دهد تا بتواند ریشه واقعی این اعتراضات را که همانا تبعیضات و نابرابری های گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه بحرین است، مخفی کند.
دعوت رژیم بحرین از نیروهای نظامی سعودی برای سرکوب مردم خود در واقع بازتاب دهنده اتفاقاتی است که در سال های اخیر در آن کشور روی داده است که از جمله آنها تلاش دولت برای مهندسی اجتماعی ترکیب جمعیت بحرین می باشد تا به این ترتیب مخالفان را بهتر کنترل کند.
رضا کاظم سخنگوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در این باره گفت: ما باید صدور مجوز از سوی رژیم بحرین برای تجاوز نیروهای سعودی به آن کشور و سرکوب و قتل عام معترضان را در بستر تاریخی اقدامات خاندان آل خلیفه ببینیم.
وی افزود: این اقدام باردیگر نشان داد که خاندان سلطنتی در صورتی که بحرین بر اساس خواست و اراده واقعی مردم اداره شود، جایی در آن کشور نخواهند داشت.
به گفته این سخنگو، متهم کردن یک کشور خارجی به دخالت در ناآرامی های بحرین در حالی که نیروهای نظامی یک کشور دیگر رسما برای سرکوب مردم دعوت می شوند، نشان دهنده ریاکاری رژیم است و مطمئنا هیچ کس این ادعاها را که با هدف مخفی کردن حقایق و فرقه ای جلوه دادن اعتراضات انجام می شود، باور نخواهد کرد.
هفته گذشته بیش از هزار نظامی سعودی برای سرکوب اعتراضات مردم بحرین وارد آن کشور شدند و به رغم تشدید سرکوب و خشونت طی روزهای گذشته، اعتراضات مردمی در آن کشور همچنان ادامه دارد.
اروپام 345** شماره 218 ساعت 21:31 تمام