قرار دارد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/02 سیاسی.هواپیمای باری ایران.هسته ای 90.ایران - ترکیه آنکارا - یک روزنامه ترکیه روز سه شنبه نوشت: در پشت پرده ماجرای فرود دو فروند هواپیمای باربری ایرانی عازم سوریه در خاک ترکیه، آمریکا قرار دارد و کاخ سفید به واسطه ناتو از آنکارا خواسته است محموله این هواپیماها را مورد بازرسی قرار دهد.
به گزارش ایرنا، روزنامه آکشام با عنوان درشت رمز محرمانه از آمریکا، در صفحه نخست شماره روز سه شنبه خود نوشت: اسرار پشت پرده ماجرای فرود آورده شدن دو فروند هواپیمای باربری که با استفاده از حریم هوایی ترکیه از ایران عازم سوریه بود، دست آمریکا نهفته است.
این روزنامه نوشت: آمریکا به واسطه ناتو به ترکیه اطلاع داده است که از محموله هواپیمای باربری ایرانی که عازم سوریه بوده، مشکوک می باشد و گمان می رود حاوی ملزومات و هسته ای باشد.
آکشام نوشت: دو هواپیمای باربری ایران در روزهای 15 مارس و 20 مارس از ایران عازم سوریه بودند که در فرودگاه دیاربکر فرود آورده شده و مورد بازرسی قرار گرفتند.
این روزنامه نوشت: به رغم توضیح آنکارا به واشنگتن مبنی براینکه ایران در مورد مسیر پرواز و محموله هواپیما پیشتر ترکیه را مطلع ساخته است، آمریکا به خواسته خود اصرار ورزید و مدعی شد، اطلاعاتی بدست آورده است که این هواپیماها حامل محموله مشکوک هسته ای هستند.
آکشام با تاکید براینکه بازرسی های انجام شده از دو هواپیمای ایلیوشین ایرانی نشان داد این هواپیماها حامل محموله هسته ای و یا هر محموله مشکوک دیگری نیستند، نوشت: بعد از تصمیم 9 ژانویه 2010 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحریم ها علیه ایران، دهها فروند هواپیمای ایرانی به تقاضای آمریکا در خاک ترکیه فرود آورده شده و مورد بازرسی قرار گرفته که فقط دو مورد اخیر به رسانه ها منتقل شده است.
چگونگی انتقال اخبار این دو فروند هواپیما به برخی رسانه ها نیز بسیار مشکوک بوده است.
این روزنامه با ادعای اینکه ایران از بازرسی ها به ستوه آمده و چندین پرواز خود را نیز لغو کرده است، نوشت: با اینکه موضوع بازرسی از هواپیماهای ایرانی در ترکیه به دفعات انجام شده و فقط دو مورد اخیر به رسانه ها منتقل شده، این نکته که اطلاعات غلط از سوی آمریکا و همپیمانان آن در اختیار ترکیه قرار داده می شود قابل توجه است.
آکشام نوشت: درز این موضوع به رسانه ها و توضیح وزارت خارجه ترکیه در خصوص فرود آورده شدن هواپیماهای ایرانی در فرودگاه دیاربکر با استناد به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، به نوعی اقدامی از سوی آنکارا برای نشان دادن ناراحتی ترکیه از موضع آمریکا در این مساله ارزیابی می شود.
خاورم230**/2011 شماره 138 ساعت 14:27 تمام