گیرد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/02 فرهنگی.آموزش عالی.علوم انسانی تهران - معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که گام های اولیه برای استفاده از نظرات و دیدگاه های اندیشمندان جهان اسلام در راستای بازنگری و تحول در علوم انسانی دانشگاه ها برداشته شده است.
حسین نادری منش روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: وزارت علوم از بکارگیری اندیشه های متفکران ایران و همچنین دیگر کشورهای مختلف اسلامی در بازنگری سرفصل ها و منابع درسی علوم انسانی دانشگاه ها استقبال و حمایت می کند.
وی خلق محتوا و سرفصل های درسی در علوم انسانی را کاری بسیار سخت و پیچیده خواند و از صاحبنظران و استادان دانشگاه برای همکاری در این فرآیند، دعوت به همکاری کرد.
نادری منش درمورد اقدامات انجام شده درخصوص بازنگری سرفصل ها و متون درسی علوم انسانی، توضیح داد: شورای تحول علوم انسانی به عنوان مسوول اصلی بررسی سرفصل ها و محتوای درس های این شاخه از علوم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و وزارت علوم نیز با ایجاد کمیته های تخصصی در زیرمجموعه مرکز برنامه ریزی درسی و محتوا، کار برنامه ریزی را از گسترش رشته ها جدا کرده و به یک مدیریت دیگر واگذار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با رایزنی های صورت گرفته، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم انسانی ماموریت یافته اند تا بطور جداگانه و به ترتیب بر روی تغییر و اصلاح سرفصل ها و تغییر و اصلاح محتوای درسی علوم انسانی، فعالیت کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون حجم کار بسیار زیادی بر روی بازنگری علوم انسانی دانشگاه ها صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که بزودی تعدادی از سرفصل های جدید به جامعه دانشگاهی کشور، ارائه شود.
تقریبا نیمی از جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفری دانشجویان کشور در رشته های علوم انسانی، مشغول به تحصیل هستند.
فراهنگ ** 1055 ** 1071 شماره 032 ساعت 09:22 تمام