۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
کد خبر 3696240
۰ نفر
3 دقیقه با اقتصاد- 1 خرداد 98

افزایش 23 درصدی قیمت آب و برق پر مصرف ها، سرانه سپرده های بانکی تهرانی ها و ادامه واردات گوشی مسافری را در سه دقیقه با اقتصاد اول خرداد بشوید

45-11