هر چه وضعيت عراق به سمت عادي شدن پيش برود براي ايران رقابتي مي‌شود

حسين جابري انصاري، دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی