بازگشت ناوگروه پنجاه وششم نیروی دریایی ارتش

بندرعباس - ایرنا - ناوگروه پنجاه وششم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه درمنطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت .

بندرعباس - ايرنا - ناوگروه پنجاه وششم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي روز پنجشنبه درمنطقه يكم نيروي دريايي راهبردي ارتش در بندرعباس پهلو گرفت .