صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در بجنورد

بجنورد - ایرنا - صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خراسان شمالی به مناسبت هفته نیروی انتظامی صبح شنبه در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این استان برگزار شد.

بجنورد - ايرنا - صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح خراسان شمالي به مناسبت هفته نيروي انتظامي صبح شنبه در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي اين استان برگزار شد.