همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت هفته نيروي انتظامي

زنجان - ايرنا - همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي در زنجان برگزار شد و در پايان به منظور قدرداني از حاضران جوايز نقدي و غيرنقدي به قيد قرعه به شركت كنندگان اهدا شد.