تماشای بازی فوتبال ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی