سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به قزوین

قزوین - ایرنا - معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز دوشنبه به قزوین سفر کرد/ بازدید از نمایشگاه توانمندی زنان، دیدار با دانشجویان، بازدید از اورژانس اجنماعی و خانه امن و نشست با احزاب از جمله برنامه های این سفر است