شوراي اداري  و معارفه معاون عمراني استاندار زنجان

زنجان - ايرنا - دكتر مهرداد سلطاني به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان در هفتمين شوراي اداري اين استان معرفي و از خدمات مهندس جواد رحمتي قدرداني شد.

سرخط اخبار استان‌ها