سوریه/ بقایای سالن آمفی تئاتر روم باستان در شهر پالمیرا پس از آزاد سازی از دست داعش