بازدید مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی کشور از شهرک های صنعتی جنوب آذربایجان غربی

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور روز پنجشنبه از صنایع پایین دستی پتروشیمی مهاباد و شهرک های صنعتی در شهرستانهای مهاباد و میاندوآب بازدید کرد.