بهداد سلیمی قهرمان  دسته فوق سنگین رقابت های بین المللی جام فجر