تهران- سرمربي تيم ملي فوتبال زامبيا در آستانه رويارويي با تيم گينه استوايي كه تمام بازيكنان آن متولد خارج از اين كشور هستند، گفت: قوانين فيفا در تابعيت بازيكنان بايد سخت گيرانه تر شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، رنارد در جام ملتهای آفریقا به خبرنگاران گفت: فكر می كنم فیفا باید همه چیز را كنترل كند.

در این جام بوركینافاسو نیز در جنجال تابعیت بازیكنان درگیر است.

وی افزود: اگر در فاصله زمانی 10 سال، تیم ملی كشوری به زمین بیاید كه پنج بازیكن آن هیچ ارتباطی با آن كشور ندارند، بسیار نومیدكننده خواهد بود.

سرمربی فرانسوی تیم ملی زامبیا گفت: بروز چنین اتفاقی در آینده مایه شرمندگی است و من از فیفا می خواهم در این باره بسیار سختگیر باشد.

تیم گینه استوایی در مقابل لیبی و سنگال، 11 بازیكن متولد خارج از این كشور را به میدان آورد. این تیم تركیبی از بازیكنان اسپانیایی كه از طریق والدینشان صلاحیت بازی را پیدا كرده اند و نیز بازیكنانی از برزیل، لیبریا، كامرون و كیپ ورده كه تابعیت یافته اند بود.

در مورد سكونت این بازیكنان برای مدت پنج سال در این كشور كه براساس قوانین فیفا الزامی است بحث هایی مطرح شد. گینه استوایی كه جزو دو میزبان جام ملتهای آفریقاست، با پیروزی در دو بازی اول خود به مرحله یك چهارم نهایی جام ملتهای آفریقا صعود كرده است.

رنارد كه برای صعود به یك چهارم نهایی به تساوی در مسابقه روز یكشنبه در گروه بی نیاز دارد، در مورد تركیب تیم گینه استوایی گفت من محل تولد بازیكنان این تیم را نمی دانم و نمی خواهم بدانم چرا كه مسئله من نیست.

وی افزود: ما در مقابل تیم ملی گینه استوایی بازی می كنیم و باید آنها را شكست دهیم.

وی افزود: رتبه 151 جهانی گینه استوایی در رده بندی فیفا، نمایانگر تیم كنونی این كشور نیست.

سرمربی تیم فوتبال زامبیا گفت: آنها چند بازیكن جدید آورده اند و پیشرفت زیادی كرده اند.

با این حال دو هفته پیش با اعتراض نامیبیا، جایگاه تیم بوركینافاسو در رقابتهای جام ملتهای آفریقا به خطر افتاد.

نامیبیایی ها می گفتند بوركینافاسو، زنگو مدافع متولد كامرون را در مقابل آنها به زمین آورده و صلاحیت بازی را ندارد و به همین خاطر این موضوع را در دادگاه عالی ورزش مطرح كردند.

این اعتراض رد شد با این حال بوركینافاسو، زنگو را از تیم خود خارج كرد.

كنفدراسیون فوتبال آفریقا قبل از آغاز رقابتها اعلام كرد تیم ها قوانین را رعایت می كنند و بررسی های اضافی غیرضروری وغیرعملی است.

**1584**1440