قشم – در سيصد و نودمين سالروز آزادسازي جزيره قشم از سلطه استعمارگران پرتغالي، روز پنجشنبه در مراسمي پرچم جمهوري اسلامي ايران به صورت نمادين در محل قلعه تاريخي پرتغالي هاي اين جزيره به اهتزاز درآمد.

به گزارش ایرنا معاون فرهنگي، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم گفت: حدود 390 سال پیش در چنین روزي جزیره قشم به همراه چندین جزیره دیگر در خلیج فارس به همت' امام قلي خان 'سردار بزرگ دوران صفوي آزاد شد.

فرزین حقدل افزود: سردار امام قلي خان به همراه سپاه خود موفق شد در جنگی سه روزه با نیروهاي استعمارگر پرتغال، به سلطه 117 ساله آنان بر این جزیره مهم پایان دهد.

وي با اشاره به اهمیت حفظ آثار تاریخي تصریح كرد: با تاكید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اقدامات ویژه اي براي سامان دهي قلعه پرتغالي هاي شهر قشم صورت گرفته است.

معاون فرهنگي، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه پاكسازي محوطه قلعه، مرمت نقاط آسیب دیده، توسعه فضای سبز و كاشت نخل و نورپردازي با اختصاص اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال از سوی این سازمان، به عنوان بخشي از برنامه هاي پیش بیني شده در راستاي صیانت از این اثر تاریخي نام برد.

حقدل همچنین از مردم جزیره قشم بویژه ساكنان همجوار قلعه پرتغالي ها كه در برنامه هاي سامان دهي با اداره میراث سازمان منطقه آزاد همراهي و مشاركت داشته اند، تقدیر كرد.

براساس این گزارش رییس اداره میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم با تشریح نتایج كاوش های انجام گرفته در قلعه تاریخی پرتغالی های این جزیره نقشه این قلعه را نماد و سمبل استعمارستیزی ایرانیان خواند.

عبدالرضا دشتی زاده افزود: كاربری این قلعه نیز بیش از آنكه جنبه نظامی داشته باشد جنبه تداركاتی داشته و از این قلعه آب و آذوقه به جزیره هرمز می بردند.ك/2

1871/668