پاريس - آخرين نظرسنجي صورت گرفته در فرانسه حاكي از ارتقاء جايگاه و محبوبيت مردمي ' فرانسوا بايرو' نامزد رياست جمهوري فرانسه از حزب 'مودم' اين كشور نزد افكارعمومي است.

گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از آخرین نظرسنجی بعمل آمده از سوی موسسه ' ایپسوس ' فرانسه حاكی است كه ' فرانسوا اولاند ' 29 درصد، 'نیكلا ساركوزی' 23 درصد، ' مارین لوپن ' 18 درصد و' فرانسوا بایرو ' 14 درصد از آراء مردمی را دراین نظرسنجی كسب كرده و به ترتیب درجایگاه های نخست تا چهارم قرارگرفته اند.

این نظرسنجی همچنین از افزایش تقریبا 100 درصدی میزان آراء ' فرانسوا بایرو' ، رییس حزب راست میانه ' جنبش دمكراتیك ' موسوم به 'مودم' حكایت دارد.

در این میان پس از بایرو، ' مارین لوپن' با یك درصد افزایش تنها نامزدهایی می باشند كه آراء آنها نسبت به نتایج قبلی بالا رفته است. میزان آراء ' فرانسوا اولاند ' با سه درصد كاهش و میزان آراء ساركوزی با 5/2 درصد كاهش نسبت به قبل روندی نزولی داشته است.

همین نظرسنجی حاكی است كه درصورت كشیده شدن انتخابات به دور دوم با تمام پیش فرض ها این اولاند است كه برنده خواهد بود. به ویژه او در دور دوم در برابر ساركوزی با كسب 59 درصد در برابر 41 درصد، به پیروزی دست خواهد یافت.

براساس نتایج این نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری آتی مورد توجه 84 درصد فرانسوی ها می باشد و 16 درصد نیز نسبت به آن اظهار بی علاقگی كرده اند.

درهمین حال نیز از نظر 35 درصد مردم فرانسه، چپ ها دارای اندیشه های بیش تری در مقایسه با راست ها می باشند و از نظر 71 درصد افرادی كه مورد سوال قرارگرفته اند پیشنهادات نامزدها غالبا غیر واقع بینانه است.

اروپام **1495**1423

سرخط اخبار جهان