۲۹ دی ۱۳۹۰،‏ ۱۵:۲۰
کد خبر: 30773146
۰ نفر

تهران - پژوهشگران دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در تحقيقي به منظور جلوگيري از تخريب ژل گياهي صبر زرد (آلوئه ورا) ، آن را بااستفاده از دو روش 'خشك كن پاششي ' و 'هواي گرم' خشك و در نهايت پودر اين گياه دارويي را تهيه كردند.

'سعید ذاكری ' مجری این طرح روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: گیاه صبر زرد متعلق به تیره سوسن سانان است كه خواص درمانی آن بسیار زیاد است و به دلیل تركیبات موجود و فعالیت آبی بسیار بالا همواره مستعد حملات میكروبی است بنابراین برای جلوگیری از تخریب ژل باید روش های نگه داری از جمله خشك كردن ژل انجام شود.

وی خاطرنشان كرد : برای خشك كردن گیاه صبر زرد روش های مختلفی در دنیا معمول است ولی از آنجا كه بیش از 90 درصد این گیاه را آب تشكیل می دهد بنابراین نحوه خشك كردن به منظور تهیه ژل یا پودر از گیاه صبر زرد از اهمیت زیادی برخوردار است.

این محقق خاطرنشان كرد : در این تحقیق از روش خشك كن پاششی و هوای گرم استفاده شد و محصول به دست آمده از نظر كیفیت در حدی است كه قابلیت تجاری شدن دارد.

به گفته وی در این پژوهش خواص اندازه گیری شده پودر حاصل از خشك كن پاششی با پودر به دست آمده از خشك كن هوای گرم و پودر وارداتی مقایسه شد و نتایج به دست آمده نشان داد كه تاثیر عوامل دما و سرعت هوا در خشك كن هوای گرم بر فرایند خشك شدن و تغییرات مقدار پلی ساكارید معنی دار است .

وی ادامه داد: افزایش دما در خشك كن پاششی باعث افزایش اندازه ذرات پودر و كاهش ظرفیت آب پذیری و كاهش حلالیت شد ، همچنین مقایسه پودرها نشان داد كه پودر وارداتی بیشترین میزان پلی ساكارید و بالاترین درصد حلالیت را دارا است.

این پژوهش با راهنمایی دكتر 'محمد هادی خوش تقاضا ' و با مشاوره دكتر 'حمید مهدوی ' از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

علمی **9014**1544