قم ـ معاون پژوهشي دانشگاه پرديس قم گفت: شناخته شده ترين و بهترين راه براي دستيابي به نظام مشاركت در كشور نظام پيشنهادها است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام 'محمد علی عبداللهی' روز پنجشنبه در همایش استانی 'نظام پیشنهادها' در قم با اشاره به نگرش اسلام به مقوله پیشنهاد افزود: امیرالمومنین(ع) به عنوان حاكم جامعه اسلامی تعبیر 'حق' را در مورد نظام پیشنهادها بكار برده اند.

وی ادامه داد: پیشنهاد كارمندان و كاركنان یك اداره به مقام مسوول در واقع نوعی نصیحت است و نصیحت به تعبیر امام علی(ع) حق است.

عبداللهی گفت: جایگاه خیرخواهی و نصیحت در نگرش اسلامی بسیار بالاست و توصیه امام اول شیعیان به شهروندان جامعه اسلامی این است كه حاكم را از نصایح و پیشنهادات خود محروم نكنند.

اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها با هدف تبیین جایگاه نظام پیشنهادها به عنوان بستر نوآوری و شكوفایی، شناسایی چالشهای نظام پیشنهادها در سازمان های استان و راهكارهای اصلاحی، نظام پیشنهادها به عنوان یكی از محورهای برنامه تحول در نظام اداری به مدت یك روز در قم برگزار شد.

ارایه تجارب اجرای نظام در سازمان های استانی و ملی و شناسایی الگوهای برتر كاربردی در دستگاههای اجرایی استان قم از دیگر اهداف این همایش است.

مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از دیدگاه اسلام، تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملكرد و بهره وری سازمانی، نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شكوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان، نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در توانمند سازی كاركنان و سازمان از محورهای این همایش می باشد.

تجزیه و تحلیل جایگاه كاربردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، بررسی نمونه های كاربردی و عملیاتی از مدیران حمایتگر و موفق در اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، آسیب شناسی كاربردی و چالش های نظام پیشنهادها در سطح دستگاه های اجرایی استان قم دیگر محورهای این همایش را تشكیل می دهد.ك/2

569/ 550/

سرخط اخبار استان‌ها