تهران-دبير جشنواره داستان كوتاه دفاع مقدس-يوسف- با بيان اينكه هنوز مهلت ارسال آثار براي جشنواره وجود دارد ،گفت: اختتاميه و معرفي برگزيدگان جشنواره در تاريخ 25 بهمن ماه در تهران خواهد بود.

'عباس جعفری مقدم' روز یكشنبه در نشست خبری پنجمین جشنواره ادبی یوسف، ویژه داستان كوتاه دفاع مقدس، اظهار داشت: تعداد 614 اثر به جشنواره یوسف رسیده كه پس از داوری در مرحله اول 200 اثر پذیرفته شده اند و تا پایان داوری در مرحله دوم، آثار جدید داستان كوتاه دفاع مقدس پذیرش و به مرحله داوری می رود.

وی ادامه داد: داوران در دو مرحله آثار را ارزیابی می كنند و پس از ارزیابی 20 الی 40 اثر به اختتامیه راه یافته و از نویسندگان تقدیر می شود.

جعفری مقدم گفت: 360 نفر تا كنون آثار خود را به جشنواره ارسال كرده اند كه خانم ها در این زمینه پیشتاز هستند.

دبیر جشنواره ادبی یوسف ادامه داد: بیشترین آثار رسیده به جشنواره به ترتیب از استانهای تهران، خراسان رضوی، قم و كرمانشاه است.

تهرام/ع.ق/1666