تهران- هيات وزيران با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و به منظور تقسيم بهينه منابع و امكانات در نقاط مختلف جغرافيايي كشور با برخي اصلاحات در نقشه تقسيمات استان هاي لرستان و سيستان بلوچستان موافقت كرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو كمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب 1362- نام شهر چغلوندی از توابع بخش چغلوندی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان به بیران شهر تغییر می‌یابد. همچنین نام بخش چغلوندی از توابع شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان به بیراوند تغییر می‌یابد.

تغییر نام روستای دانگی‌اكبرآباد از توابع دهستان زاغه بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان به طالقان، بخش دیگری از اصلاحات نقشه تقسیمات كشوری است.

بر این اساس، نام روستای عباس‌آباد كلپت از توابع دهستان ویسیان بخش ویسیان شهرستان دوره در استان لرستان نیز به عباس‌آباد تغییر می‌یابد.** چند تغییر در نقشه جغرافیای استان سیستان و بلوچستان

بر اساس مصوبه دیگر دولت، دهستان كهیری به مركزیت روستای كهیری از تركیب روستاها، مزارع و مكان های گزدانگ، زردتاك، كناری، دازان، خوشنابكوك، كروز، بیچید، گواجار،كردوچ، پارود، كهیری، متكانوپ، داربن، بی تیچوپ، سرخ رودان، نیلگ شیب، گزدانگ و مشكند در تابعیت بخش لاشار شهرستان نیكشهر در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می شود.

همچنین بخش آهوران به مركزیت روستای چانف از تركیب دهستان های چانف و كهیری در استان یادشده، ایجاد می شود.

'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهوری این مصوبات را برای اجرا ابلاغ كرده است.

سیام** 9129**2026