قزوين - قاتلان چهار عضو يك خانواده قزويني صبحگاه امروز (پنجشنبه)در ملا عام به دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان قزوین بعد از اجرای حكم قصاص این دو قاتل در جمع خبرنگاران گفت: این دو قاتل بانام علی نظری و محمد محمد بیگی كه امروز در قزوین به دار مجازات آویخته شدند، جرمشان قتل عمد چهار نفر از اعضای یك خانواده بود.

حجت الاسلام 'اسماعیل صادقی نیاركی' ادامه داد: قاتلان ابتدا خواهر خانواده را در تاریخ اول اسفند 89 به قتل می رسانند و بعد از آن 'ر.چ' برادر مقتول را به فاصله 10 روز به قتل می رسانند و جسدشان را سوزانده و مخفی می كنند.

وی افزود: این افراد به فاصله دو روز پس از قتل 'ر.چ'، دو كودك 13 و 6 ساله وی را به طرز هولناكی به قتل رسانده و جسدشان را در داخل چاه می اندازند.

حجت الاسلام صادقی نیاركی خاطرنشان كرد: سرنوشت كسانی كه حقوق فردی و اجتماعی جامعه را نادیده می گیرند و نظم عمومی را بر هم می زنند، چنین خواهد بود.

وی یاد آور شد: در این پرونده دستگاه قضایی در یك هفته حكم نهایی را صادر و در كمترین زمان ممكن هم حكم صادره را اجرا كرد.

7391/616/506