بازديد معاون عمراني استاندار ازستاد اسكان نوروزي فرهنگيان استان يزد

يزد-ايرنا-سيد محمدرضا سيد حسيني معاون عمراني استاندار و جانشين ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كه نصيري رييس سازمان مديريت ،حيدري مدير كل حوزه استاندار ودهقان بهابادي معاون و قانع مدير كل روابط عمومي آموزش وپرورش استان وي را همراهي مي كردند از ستاد اسكان نوروزي فرهنگيان استان يزد بازديد نمود.

سرخط اخبار استان‌ها