زنجان - مسابقه تزيين هندوانه به مناسبت شب يلدا

ايرنا -زنجان - چهارمين دوره مسابقه تزيين هندوانه به مناسبت شب يلدا روز دوشنبه در موسسه آموزش عالي روزبه زنجان برگزار شد.