برگزاري دو نمايشگاه مبلمان منزل و تکنولوژي آشپزخانه در مصلي امام خمینی(ره)