اجلاس نمازنماز درياسوج برگزارشد

ياسوج- ايرنا- اجلاس سراسري نماز در ياسوج برگزارشد و دراين برنامه از فعالان و خادمان عرصه ترويج فرهنگ اقامه نماز تقدير شد.