مراجعه 141 داوطلب انتخابات مجلس خبرگان و 774 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایرنا -تهران - رییس ستاد انتخابات کشور گفت: تا ساعت 15 امروز 141 داوطلب برای نام نویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 774 داوطلب برای نام نویسی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور و فرمانداری های حوزه های انتخابیه مراجعه کردند.