غباروبی گلزار شهدا توسط بسیج ونیروی دریایی ارتش

بندرعباس _ مراسم گلباران وغباروبی گلزار شهدا همزمان با پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج وهفتم آذر سالروز نیروی دریایی ارتش روز پنجشنبه در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد

بندرعباس _ مراسم گلباران وغباروبي گلزار شهدا همزمان با پنجم آذر سالروز تشكيل بسيج وهفتم آذر سالروز نيروي دريايي ارتش روز پنجشنبه در گلزار شهداي بندرعباس برگزار شد