همایش بسیجیان شهرستان طبس در ورزشگاه آزادی برگزار شد