اجتماع بزرگ بسیجیان بندرعباس در سالروز تشکیل بسیج

بندرعباس _ در سالروز تشکیل بسیج اجتماع بزرگ بسیجیان بندرعباس روز پنجشنبه با حضور دبیر تشخیص مصلحت نظام در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد

بندرعباس _ در سالروز تشكيل بسيج اجتماع بزرگ بسيجيان بندرعباس روز پنجشنبه با حضور دبير تشخيص مصلحت نظام در ورزشگاه تختي بندرعباس برگزار شد