بهره برداری از طرحهای بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری