بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای نانو